MANAGER PROIECT
Managementul proiectelor finantate din Start-up Nation – Romania

Iti recomandam acest curs daca:

 • Intenționezi să soliciți finanțare prin programul Start-up Nation–Romania.
 • Ai nevoie de diplomă de Manager de Proiect pentru a beneficia de cele 15 puncte conform grilei de evaluare actuală a Start-up Nation–Romania
 • Vrei să-ți dezvolți proiectul A -> Z pentru Start-up Nation–Romania.

DESPRE CURS

Cursul de perfectionare MANAGER DE PROIECT este un curs acreditat ANC. (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice si Ministerul Educației, Cercetării si Inovării)

64
ORE DE FORMARE

9
MODULE

CLUJ-NAPOCA
URMATOAREA LOCATIE

06.04.17-29.04.17
DATA

950
COST LEI

Ce notiuni vei deprinde
prin intermediul acestui curs?

Capacitatea de a elabora și a gestiona proiectul tău pentru Start-up Nation–Romania. Vom parcurge impreuna:

 • Noțiuni introductive în managementul proiectelor
 • Identificarea şi formularea nevoilor care trebuie rezolvate prin proiect – arborele problemelor, analiza SWOT
 • Formularea obiectivelor SMART
 • Elaborarea Matricei Cadru Logic
 • Planificarea activităților și calendarul activităților – Diagrama GANTT
 • Investițiile necesare pentru funcționare
 • Stabilirea bugetului proiectului și matricei de gestionare a riscurilor
 • Evaluarea proiectului - Planul Intern de Monitorizare
  • Produse și servicii
  • Piața – găsirea nișei de piață
  • Clienții – găsirea clienților și estimarea corectă a vânzărilor
  • Furnizorii – găsirea colaboratorilor și estimarea corectă a cheltuielilor
 • Bugetul proiectului – însumarea tuturor veniturilor și cheltuielilor
 • Analiza sustenabilității și a rentabilității – merită efortul, care va fi profitul și impactul la final
 • Oportunități de finanțare

Structura cursului iti va permite sa

ai un proiect elaborat de la A -> Z pentru Start-up Nation-Romania. Urmatoarele module sunt incluse:

 • Introducere în managementul proiectelor
 • Stabilirea scopului și obiectivelor proiectului
 • Planificarea activităților – Diagrama GANTT și Matricei Cadru Logic
 • Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului
 • Gestiunea utilizării costurilor si a resurselor operaționale pentru proiect
 • Managementul calității proiectului. Evaluarea internă a proiectului - Planul Intern de Monitorizare
 • Managementul financiar al proiectului
 • Analiza sustenabilității și a rentabilității
 • Surse de finanțare

TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:

 • activitatea de curs;
 • materialele de lucru la curs;
 • diploma acreditata ANC care îți asigură punctajul necesar programului Start-up Nation Romania;
 • examenul de certificare
 • coffee-break in fiecare zi de curs;

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
Nr. de telefon: 0040 744 138.085
sau pe E-mail: office@metodica.ro

ESTI INTERESAT DE CURS?

Scrie-ne